Družec 2020

Ohlašuji termín na Družecké Čarodějnice 30. 4. – 3. 5. Můžete se tu zmínit, kdy kdo plánujete dorazit. Taky můžete dávat návrhy na denní program. Zahrada by už měla být způsobilá pro případný zájemce o stanování.